Kesintisiz Randevu Hattı: 0.424 248 50 50

RADYOLOJİ

Özel Doğu Anadolu Hastanesi bünyesinde bulunan radyolojik incelemeler ile endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri ilgili uzmanlarla eşgüdüm içerisinde hasta bakım ve tedavisinin planlanmasına yönelik veri elde edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Özel Anadolu Hastanesi, MR hizmetlerinde kullandığı PHILIPS INTERA HD 1.5 Tesla sistemi; yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlıyor.

Radyoloji servisimiz şu hizmetleri vermektedir:

• Direkt Röntgen (Dijital Görüntüleme)
• Ultrason
• Renkli Doppler Ultrason
• Bilgisayarlı Tomografi
• MR (EMAR )
• Mammografi
• Kemik Dansitometre (Dexa)
developed by EAREA YAZILIM